MIDI Europe Srl

Via Crosaron sn, 37053
Cerea - Verona
Itálie

COPYRIGHT

Všechna práva vyhrazena © 2012 MIDI Europe Srl pro ISUZU Čechy. Všechna práva vyhrazena.  Chráněná italskými zákony a mezinárodními smlouvami, které se týkají autorského práva;

Informace, týkající se značek a autorských práv
Značky a jiné rozlišovací znaky, označené a používané na této webové stránce jsou výhradním vlastnictvím MIDI Europe Srl. Není povoleno žádné používání těchto značek bez předchozího písemného souhlasu MIDI Europe Srl.  
Vlastnictví autorských práv k databázím a související dokumentaci na webu i k jakémukoli jinému materiálu, který se nachází na webu přísluší  MIDI Europe Srl. 

MIDI Europe Srl povoluje nahlížet, provádět kopie, stahovat a tisknout dokumenty, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách pouze k výhradně osobním a soukromým účelům a za následujících podmínek:

• dokumenty se smí používat pouze k osobním a soukromým účelům, nikoli ke komerčním nebo informačním účelům. V žádném případě nesmí být zveřejňovány nebo rozšiřovány;
• dokumenty se nesmí měnit;
• Informace, týkající se autorského práva a značek a další informace, týkající se vlastnictví dokumentů MIDI Europe Srl, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách se nesmí odstranit. 

Toto oprávnění se nevztahuje na dokumenty a/nebo materiály jiných poskytovatelů obsahu, které by se mohly objevit na tomto webu.
Reprodukce, kopírování nebo rozšiřování pro komerční účely materiálů nebo konstrukčních prvků těchto webových stránek je přísně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu MIDI Europe Srl.